หมายเหตุ : กองบรรณาธิการจะมอบของที่ระลึกให้ผู้ตอบแบบสอบถาม อาทิ เครื่องเขียน พวงกุญแจ กระเป๋าผ้า ร่ม กระติกน้ำ ฯลฯ จำนวนอย่างน้อย 100 ชิ้น และขอสงวนสิทธิ์ของพนักงานและลูกจ้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการรับรางวัล