การสัมมนา :

“ระเบียบ | สายไหม | ไฮเทค ความปกติใหม่ ในทศวรรษหน้า” วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ กรุงเทพฯ หัวข้อ “เปิดเกมรุกบุกตลาดคนรวย” โดย คุณยุวดี นิรัยน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ คุณภัทร แสงจันทร์