กิจกรรมเสวนา :

เสวนา Tourism Trend Talk วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 “Tech Travel” กับ คุณจิตต์สุภา ฉิน (ซู่ชิง)