การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 1/9
พิธีเปิดงานสัมมนาเปิดมุมมองท่องเที่ยวไทยปี 5 มองท่องเที่ยวสมัยใหม่ หลากหลายมุม All about Modern Thai Tourism

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 2/9

หัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวหน้า ข้อมูลล้าหลัง” SOLOMO: social features – Location based – Mobile Application กับ คุณอริยะ พนมยงค์ (ผู้จัดการ Google ประจำประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสำกัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวโน้มด้านเทคโนโลยี)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 3/9
หัวข้อ “กึ่งยิง กึ่งผ่าน: สร้างสรรค์เกมการตลาดผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา” Sport Tourism: Winner takes All กับ คุณนันทขว้าง สิรสุนทร (นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักเขียน นักข่าว)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 4/9
หัวข้อ “รัก … ออกแบบได้: การตลาดกลุ่มแต่งงาน/ฮันนีมูน” There’s something about marrying กับ คุณนัดดาเพ็ญ ทุมมานนท์ (เจ้าของ Villa Nalinnadda เกาะสมุย)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 5/9
หัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมื่อคนไข้ … กลายร่าง” Hospitel .. Modern Medical กับ คุณชาตรี ประกิตนนทการ (อาจารย์ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 6/9
หัวข้อ “ท่องเที่ยวตามสั่ง: ยุคสมัยที่ผู้บริโภคเลือกได้” Tourism: Made by order, Designed by your กับ คุณภาณุมาศ ทองธนากุล (ทำงาน 5 ปี ลาออก 7 ครั้ง)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 7/9
หัวข้อ “เมื่อ pop culture ยึดครองพื้นที่ท่องเที่ยว” Occupied Walking Street กับ คุณวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์(ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนิทรรศการ ‘ปกติศิลป์ Art Normal’

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 8/9
หัวข้อ “แนวรบด้านวัฒนธรรมเปลี่ยนไป” Reset Thai Performance กับ คุณมานพ มีจำรัส (ผู้อำนวยการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย เผยแพร่ออกสู่นานาประเทศ)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2555 ปี 5” วันที่10 มิถุนายน 2555 Part 9/9
หัวข้อ “การกลับสู่ความปกติเดิมและก้าวสู่ความปกติใหม่” The Old Normal & The New Normal กับ คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล และ คุณวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ