เดินแบบเสื้อผ้า : 

คลิปสั้นๆ เดินแบบเสื้อผ้า แบรนด์ “ฑีตา” สกลนครในงาน Thailand Tourism Forum 16 Jan 2016