กิจกรรมเสวนา :

กิจกรรมเสวนา “ท่องเที่ยว กับ ครอบครัวเรไร” กับ ด.ญ.เรไร สุวีรานนท์ (ต้นหลิว) คุณแม่จั่น ชนิดา สุวีรานนท์ และ คุณพ่อประชา สุวีรานนท์