การสัมมนา :

พิธีเปิดการสัมมนา Opening Ceremony / หัวข้อ “Creative Tourism ต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่าง แฟชั่น ช้อปปิ้ง ในถิ่นกันดาร ที่อจีรัง” กับ คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล และ คุณภาณุ อิงคะวัด ดำเนินรายการโดย คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช

 

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2552 ปี 2” วันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2552 Part 2/4

หัวข้อ “ท่องเที่ยวยุค PO MO (Post Modern Tourism) จาก Faketastic ถึง Mood Consumption” กับ คุณคำ ผกา และ คุณสุพิชา สอนดำริห์ ดำเนินรายการโดย คุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา / หัวข้อ “โบกรถ เที่ยวไทย ในหนึ่งเดือน Around Thailand in a month by a day” กับ คุณทรงกลด บางยี่ขัน นิ้วกลม และ สาวโชคร้าย ดำเนินรายการโดย คุณทรงศีล ทิวสมบุญ / หัวข้อ “Value for Money : Yes, but no ถูก และ ดี ไม่มีในโลก !” กับ คุณเร แม๊คโดแนลด์ และ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ดำเนินรายการโดย สฤณี อาชวานันทกุล

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2552 ปี 2” วันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2552 Part 3/4

หัวข้อ “Gender Tourism : Human Right Human Left ท่องเที่ยวหลากหลาย ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย ผู้ชายเลี้ยวขวา” กับ คุณโตมร ศุขปรีชา ดำเนินรายการโดย ดร.อนุชา เล็กสกุลดิลก / หัวข้อ “Music Tourism : Soundscape of Thai Music เที่ยวท่อง ร้องเพลง บรรเลง ดนตรี” กับ คุณเพชร มาร์ คุณไกวัล กุลวัฒโนทัย ดำเนินรายการโดย

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2552 ปี 2” วันที่ 6 และ 7 มิถุนายน 2552 Part 4/4

หัวข้อ “Thumb Generation Tourism ดูหนัง ฟังเพลง ออนเอ็ม เขียนบล็อก ท่องเที่ยวเข้าโค้ง พันธุ์หัวแม่โป้งมาแล้ว” กับ คุณนาธาน โอมาน คุณบรรณ บริบูรณ์ ดำเนินรายการโดย คุณดนัยภัทร พิบูลสงคราม และ หัวข้อ “Dark & Movie Tourism Dark Side of Human in Film” กับคุณนนทรี นิมิบุตร คุณยงยุทธ ทองกองทุน ดำเนินรายการโดย คุณนันทขว้าง สิรสุนทร