การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 1/11
Opening Ceremony เปิดมุมมอง ท่องเที่ยวไทย ช่วงทดเวลาบาดเจ็บท่องเที่ยวไทย นับแต่นี้ไป … ไม่เหมือนเดิม

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 2/11
หัวข้อ “Thainess ในฐานะสินค้าหรือโฆษณาชิ้นหนึ่ง” กับ คุณธนญชัย ศรศรีวิชัย สิงโต นำโชค และ คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 3/11
หัวข้อ “Thainess ในฐานะสินค้าหรือโฆษณาชิ้นหนึ่ง” กับ คุณสิงโต นำโชค (นักดนตรีแนว Surf Music จากค่ายบีลิฟ เรคคอร์ด)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 4/11
หัวข้อ “Thainess ในฐานะสินค้าหรือโฆษณาชิ้นหนึ่ง” กับ คุณนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (เต๋อ) คนเขียนบทภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้า มาหานะเธอ

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 5/11
หัวข้อ “Hosts and Guests … ยินดีที่ไม่รู้จัก” กับ คุณทายาท เดชเสถียร คุณพิศาล แสงจันทร์ คุณนันทขว้าง สิรสุนทร คุณโตมร ศุขปรีชา และ คุณสมพล รุ่งพาณิชย์

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 6/11
หัวข้อ “Hosts and Guests … ยินดีที่ไม่รู้จัก” กับ คุณนันทขว้าง สิรสุนทร คุณโตมร ศุขปรีชา และ คุณสมพล รุ่งพาณิชย์

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 7/11
หัวข้อ “การเมืองไทย ขออภัยในความไม่สะดวก An Inconvenient Thai Politics” กับ คุณอธิคม คุณาวุฒิ ดร.พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ และ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 8/11
หัวข้อ “การเมืองไทย ขออภัยในความไม่สะดวก An Inconvenient Thai Politics” โดยดร.ปณิธาน วัฒนายากร (รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 9/11
หัวข้อ “2012 พิบัติภัยกับการท่องเที่ยว : 2012 Tourism VS Disasters” โดยดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 10/11
หัวข้อ “2012 พิบัติภัยกับการท่องเที่ยว : 2012 Tourism VS Disasters” โดยดร.เป็นหนึ่ง วานัชชัย (หัวหน้าโครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)

การสัมมนา :

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2554 ปี 4” วันที่12 มิถุนายน 2554 Part 11/11
หัวข้อ “2012 พิบัติภัยกับการท่องเที่ยว : 2012 Tourism VS Disasters” โดยคุณวิภาวี คุณาวิชยานนท์ (สถาปนิกผู้ก่อตั้งกลุ่ม Design for Disasters)