งานพิธีเปิด :

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT ACADEMY) 30 กันยายน 2558 Part 1/3

งานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT ACADEMY) โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานพิธีเปิด :

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT ACADEMY) 30 กันยายน 2558 Part 2/3
บรรยายพิเศษ “ปล่อยพลังความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โดย นายสุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานพิธีเปิด :

ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT ACADEMY) 30 กันยายน 2558 Part 3/3

เสวนา “ความรู้แปลงร่าง” กับ คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) คุณทีปกร วุฒิพิทยามงคล และ คุณโตมร ศุขปรีชา