กิจกรรมเสวนา :

ใครอยากลาออกยกมือขึ้น ณ ห้องสมุด ททท.วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา : 13.00 – 16.00 น. วิทยากร : ภานุมาศ ทองธนากุล ผู้เขียนหนังสือ การลาออกครั้งสุดท้าย ที่จะมาไขกุญแจเปิดประตูสู่ชีวิตที่มีความสุขและปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ