กิจกรรมเสวนา :

สัมนาเกี่ยวกับการค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ที่ทำให้คุณอยากตื่นเช้ามาทำงานในทุกๆวัน ในรูปแบบที่คุณเลือกเอง กับคุณวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ บรรณาธิการ a day BULLETIN และ ผู้แปลหนังสืออิคิไก : ความหมายของการมีชีวิตอยู่