กิจกรรมเสวนา :

วิทยากร คุณสิโรตม์ จิระประยูร (เจ้าของร้านหนังสือ The Booksmith) คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการหอศิลปะบ้านจิม ทอมป์สัน และภัณฑารักษ์นิทรรศการศิลปะ งานคนกินแสง ณ MAIIAM Contemporary Art Museum ผศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณปิยะภรณ์ ธรรมปัญญาแม่ค้าร้านอาหารออนไลน์ และเจ้าของบริษัท กิ๋นลำกิ๋นดี จำกัด ดำเนินรายการโดยคุณสิโรตม์ จิระประยูร