กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 1 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก” Part 1/2

วิทยากร คุณโตมร ศุขปรีชา (บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร GM) Tourism Trend Talk #1 ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก 1/2 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 0900-1200 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 1 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก” Part 2/2

วิทยากร คุณประพาฬรัตน์ ดงศิริ (Executive Creative Planning Director ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ) คุณณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช (Head of Business Strategy Google Thailand) คุณธเนศ จิระเสวกดิลก (Divana Spa) Tourism Trend Talk #1 ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก 2/2 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 0900-1200 น. ณ ห้องบางลำภู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ