กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2559 “ท่องเที่ยวเอย เจ้าจงตื่นกลัว” Trumpism Terrorrism Tourism ดำเนินรายการโดย คุณ เคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ วิทยากร ศ.ดร.สุรชาติบำรุงสุข และ คุณฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยารองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท.