กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่เชียงใหม่รับได้แค่ไหน” Part 1/2

วิทยากร รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล (อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ดำเนินรายการโดย คุณโตมร ศุขปรีชา

กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่เชียงใหม่รับได้แค่ไหน” Part 2/2

วิทยากร ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร (ใจบ้าน สตูดิโอ) คุณวชิรา รุธิรกนก (Rabbithood Studio) คุณอายุ จือปา (กาแฟ อาข่า อ่ามา) ดำเนินรายการโดย คุณโตมร ศุขปรีชา