กิจกรรมเสวนา :
Tourism Trend Talk วันที่อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 “จับเทรนด์ Gen Y”  Part 1/2

เสวนา “จับเทรนด์ GEN Y” ส่วนที่ 1 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด จัดเสวนาเรื่อง จับเทรนด์ Gen Y ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากร และบล็อกเกอร์กลุ่ม Gen Y ชื่อดังมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ทรงกลด บางยี่ขัน สิทธิพร ญาณอรุตวงศ์ และดนยา บุนนาค TAT Review Magazine

กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk วันที่อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 “จับเทรนด์ Gen Y” Part 2/2

เสวนา “จับเทรนด์ GEN Y” ส่วนที่ 2 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 งานวิชาการ กองวิจัยการตลาด จัดเสวนาเรื่อง จับเทรนด์ Gen Y ณ ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวิทยากร และบล็อกเกอร์กลุ่ม Gen Y ชื่อดังมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ได้แก่ ทรงกลด บางยี่ขัน สิทธิพร ญาณอรุตวงศ์ และดนยา บุนนาค TAT Review Magazine