กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่2 ปี 2559 “New Urban Travel Scapeโลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง” Part 1/2

วิทยากร คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา (กวีและนักเขียน) คุณพรสรร วิเชียรประดิษฐ์ (รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UddC) คุณนันทขว้าง สิรสุนทร (นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์) ดำเนินรายการโดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ช่วงที่ 1 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 [27 March 2016] New Urban Travel Scape: โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง 27 มีนาคม 2559 ศูนย์ประชุม C-Asean รัชดาภิเษก by TAT Academy

กิจกรรมเสวนา :

Tourism Trend Talk ครั้งที่2 ปี 2559“New Urban Travel Scapeโลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง” Part 2/2

วิทยากร คุณนันทขว้าง สิรสุนทร (นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์) ดำเนินรายการโดย คุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ช่วงที่ 1 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 [27 March 2016] New Urban Travel Scape: โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง 27 มีนาคม 2559 ศูนย์ประชุม C-Asean รัชดาภิเษก by TAT Academy