VDO & Audio

Video : การสัมมนา : “เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2557 ปี 7” ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นและมองไปข้างหน้า

“เปิดมุมมองท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2557 ปี 7” ท่องเที่ยวไทย ใจเย็นและมองไปข้างหน้า

READ

Video : กิจกรรมเสวนา : “AEC Focus : Myanmar 360 degree” วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดย TAT Academy

กิจกรรมเสวนา AEC Focus: Myanmar 360 degree วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

READ

Video : กิจกรรมเสวนา : Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่เชียงใหม่รับได้แค่ไหน”

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่เชียงใหม่รับได้แค่ไหน”

READ

Video : กิจกรรมเสวนา : Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 ปี 2559 “New Urban Travel Scapeโลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง”

Tourism Trend Talk ครั้งที่2 ปี 2559 “New Urban Travel Scapeโลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง”

READ

Video : กิจกรรมเสวนา : Tourism Trend Talk ครั้งที่ 1 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก”

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 1 ปี 2559 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก”

READ
Page12345