VDO & Audio

Video : งานพิธีเปิด : ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT ACADEMY) 30 กันยายน 2558

พิธีเปิด ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT ACADEMY) 30 กันยายน 2558

READ

Video : กิจกรรมเสวนา : Tourism Trend Talk วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 “Tech Travel” กับ คุณจิตต์สุภา ฉิน (ซู่ชิง)

กิจกรรมเสวนา : เสวนา Tourism Trend Talk วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 “Tech Travel” กับ คุณจิตต์สุภา ฉิน (ซู่ชิง)

READ

Video : การประชุมนานาชาติ : “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” วันที่ 16 มกราคม 2559

การประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวไทยมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559”

READ

Audio : Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism

AUDIO ไฟล์เสียงจากบทความ Retro Market ในกระแส Nostalgia Tourism จาก From the cover TAT Review Magazine 1/2018

READ

Audio : Thailand as a vagaytion

AUDIO : ไฟล์เสียงงานสัมนา Tourism Trend Talk ‘ Thailand as a vagaytion ‘

READ

Video : กิจกรรมเสวนา : Tourism Trend Talk : อิคิไก การทำงานอย่างมีความสุขใน ททท.

สัมนาเกี่ยวกับการค้นหาเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ ที่ทำให้คุณอยากตื่นเช้ามาทำงานในทุกๆวัน ในรูปแบบที่คุณเลือกเอง

READ
Page12345